29 augusti 2017
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Kostnadsnyckeltal - funktionsnedsättning

Från och med publiceringen av nyckeltal avseende kostnader 2016 erbjuds Koladas användare en ny uppsättning kostnadsnyckeltal till stöd för personer med funktionsnedsättning.

Insatserna gäller enligt Socialtjänstlagen, SoL, och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs vidare om kostnadsnyckeltal för stöd till personer med funktionsnedsättning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!