17 januari 2018
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Koll på hemtjänsten – nytt analysunderlag publicerat

Koll på hemtjänsten är en handledning för analys av  hemtjänstkostnader. Använd underlaget och du får direkt fram din kommuns resultat och en jämförelse med medel, min och max för hela landet.

Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader

Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst har ofta kommit upp till diskussion där det handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänkbara orsaker.

Ladda ned analysunderlaget, välj din kommun och gör en jämförelse

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:



Tack för att du hjälper oss!