1 juli 2020
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Formulär för att rapportera in uppgifter till KKiK 2020

Flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. RKA publicerar ett antal ifyllnadsformulär för datainsamlingen. Du ska rapportera in uppgifterna i Kolada senast 30 oktober 2020.

Så här gör du i Kolada vid inrapportering

Denna lathund visar hur du får ett konto med behörighet till Koladas inmatningsfunktion samt hur du matar in data i Kolada.

Lathund skapa konto samt inmatning (PDF, nytt fönster)

Formulär att använda vid insamling av data

Inför din rapportering (inmatning) av data i Kolada har god hjälp av dessa formulär i ditt arbete. Om du har frågor vänligen kontakta oss på RKA.

Bygglov 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Förskola 2012 (EXEL, nytt fönster)

Hemtjänst 2020 (XLSX, nytt fönster)

Individ- och familjeomsorg 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Särskilt boende äldreomsorg 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Övrig - Delaktighetsindex 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Ifyllnadsformuläret för funktionsnedsättning har blivit utbytt pga. Formelfel vid val av kön på fliken ”väntetid”. Innan uppdateringen gick det inte att manuellt göra ett val på m eller k. Detta är nu åtgärdat, men har du laddat ner formuläret INNAN 1 juli då ett nytt formulär laddats upp ber vi er att ladda ner ett nytt!

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2020 (EXCEL, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!