4 maj 2015
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Aktuellt

 • 2019-02-26 Logga för de Globala målen för 2030

  Lansering av nyckeltal Agenda 2030, seminarium och webbsändning


  Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet av Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med lanseringen bjuder RKA in till lunchseminarium. Du kan också se presentationen via webben.

 • 2018-11-30

  Nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 


  Nu har det gått några månader sedan regeringen presenterade sin handlingsplan och RKA fick uppdraget att ta fram nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Maria Price berättar kort om hur arbetet löper på.
 • 2018-08-24

  Koll på äldreomsorgen - ett nytt analysverktyg


  RKA tillsammans med SKL har arbetat fram ett nytt verktyg som kan hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.

 • 2018-06-28

  RKA ska ta fram nyckeltal för Agenda 2030


  När regeringen beslutade om handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 blev det också klart att RKA ska ta fram nyckeltal till kommuner och landsting.
 • 2018-03-02

  Kostnadsnyckeltal - hälso- och sjukvård


  RKA presenterar nya nyckeltal inom hälso- och sjukvård för kostnader i kronor per invånare. Dessa är publicerade i Kolada. Alla nyckeltal baseras på de uppgifter som landstingen har redovisat till SCB i räkenskapssammandraget (RS).

 • 2017-09-07

  Koll på hemtjänsten – nytt analysunderlag publicerat


  Koll på hemtjänsten är en handledning för analys av  hemtjänstkostnader. Använd underlaget och du får direkt fram din kommuns resultat och en jämförelse med medel, min och max för hela landet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!