28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Trelleborg mot trenden - Om ekonomiskt bistånd

Det långvariga beroendet av ekonomiskt bistånd är en stor och viktig samhällsutmaning. Läget och utvecklingen är liknande i många kommuner, men inte överallt. Rapporten visar en förstärkt analys över den positiva utvecklingen i Trelleborgs kommun.

Arbetslöshet den vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd

Under år 2013 fick totalt 411 000 personer ekonomiskt bistånd. Av dessa var 140 000 barn. Den vanligaste anledningen till att man får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet, sjukdom eller att man är ensamstående förälder. Cirka 228 000 bidragshushåll fick ekonomiskt bistånd vid ett eller flera tillfällen. Trenden bland de som erhåller ekonomiskt bistånd är att genomströmningen är lägre än tidigare.

Merparten av Sveriges kommuner har idag en högre andel långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare. Utöver de mänskliga kostnader som detta innebär genererar långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare högre kostnader för kommunernas ekonomi. Ekonomiskt bistånd är inte mer än delvis påverkningsbart.

Trelleborg avviker från trenden

Trelleborg mot trenden (PDF, nytt fönster)

Kan man då genom ett annorlunda agerande, nytt förhållningssätt och ett nytt sätt att organisera sig inom kommunerna långsiktigt få andra resultat och påverka kostnads-utvecklingen samtidigt som fler medborgare når egen försörjning? Går det att gå mot trenden? Vi tror att det är möjligt. Vi vet att det kräver omtag och till del helt nya arbetssätt.

Vår förhoppning är att denna skrift till del kan bidra till ett aktivt agerande i frågan som rör biståndsmottagare, synen på dem och organisationen för att stödja dem.

Skriften har tagits fram i samarbete av:

  • Cecilia Lejon, Förvaltningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun
  • Per-Arne Andersson, Direktör/Avdelningschef, Avd. för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Anders Norrlid, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!