28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Strategier för kommunal hushållning

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU, har på uppdrag av RKA studerat ett mindre antal kommuner från olika resultatgrupper närmare, och resultaten indikerar att det finns skillnader i arbete med kommunal hushållning mellan de olika grupperna.

KEFU har genomfört en studie av hushållningsarbete i svenska kommuner. Beskrivningen bygger huvudsakligen på fallstudier av de sju kommunerna Lomma, Hässleholm, Hallstahammar, Kristinehamn, Uppsala, Hörby och Katrineholm, och med utgångspunkt i undersökningsresultaten formuleras en ”checklista för väktare och förkämpar” med sju förutsättningar för ett hållbart hushållningsarbete.

I skriften tas bland annat följande frågor upp:

  • Hur arbetar kommuner, i praktiken, för att åstadkomma en förbättrad resultatutveckling?
  • Vilka effekter har vidtagna åtgärder fått för medborgare, brukare och anställda?

Strategier för kommunal hushållning (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!