28 april 2017
Prenumerera på Publikationer

Strategier för kommunal hushållning

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU, har på uppdrag av RKA studerat ett mindre antal kommuner från olika resultatgrupper närmare, och resultaten indikerar att det finns skillnader i hushållningsstrategi mellan de olika grupperna.

KEFU har genomfört en studie av hushållningsarbete i svenska kommuner. Beskrivningen bygger huvudsakligen på fallstudier av de sju kommunerna Lomma, Hässleholm, Hallstahammar, Kristinehamn, Uppsala, Hörby och Katrineholm, och med utgångspunkt i undersökningsresultaten formuleras en ”checklista för väktare och förkämpar” med sju förutsättningar för ett hållbart hushållningsarbete.

I skriften belyses bland annat följande frågor:

  • Hur arbetar kommuner, i praktiken, för att åstadkomma en förbättrad resultatutveckling?
  • Vilka effekter har vidtagna åtgärder fått för medborgare, brukare och anställda?

Strategier för kommunal hushållning (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!