28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Storleken som kommunal-ekonomiskt problem

Samband mellan kommunstorlek och kostnadsläge i Sveriges primärkommuner.

Möjligheterna för våra minsta kommuner att överleva ifrågasätts ibland. Kan det vara så att det finns en nedre gräns för kommunstorlek, under vilken kommunerna inte längre kan klara av sina åtaganden på ett effektivt sätt?

Kommunernas ansvarsområden är viktiga och omfattande, och kommunindelningen måste därför vara sådan att alla kommuner har praktiska möjligheter att klara av sina uppgifter. Alla barns rätt till en bra skola måste kunna uppfyllas i varje kommun, för att ta ett konkret exempel.

RKA har försökt att utreda om några positiva ekonomiska effekter skulle kunna erhållas genom sammanslagning av mindre kommuner. Sammanslagning av små kommuner kan inte lösa några andra problem än sådana som är direkt relaterade till invånarantalet. Det är därför vid en utvärdering viktigt att separera rena storlekseffekter från andra faktorer som kan försvåra upprätthållandet av en effektiv kommunal verksamhet.

Storleken som kommunalekonomisk problem (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!