28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Skapa resultat med nyckeltal

Ambitionen med skrifterna är att visa på hur nyckeltal kan användas som en integrerad del i den kommunala styrprocessen. En nyckeltals-uppsättning kan vara en start för ett systematiskt förbättringsarbete, genom att fylla funktionen som signal- och mätsystem.

Nyckeltal och mått i styrprocessen

I serien beskriver vi hur du kan använda dig av nyckeltal som ett stöd i styrprocessen i kommuner och landsting. Nyckeltalens uppgift är att stödja en överskådlig presentation av läge, mål och resultat för både verksamhet och ekonomi.

En grundläggande utmaning är att integrera arbetet med nyckeltal i centrala delar av styrprocessen, och att hålla ihop hela processen från budget till årsredovisning.

I seriens första del - Nyckeltal och mått i styrprocessen - beskrivs ett arbetssätt i generella termer.

  1. Nyckeltal och mått i styrprocessen (PDF, nytt fönster)
  2. Förskola 2008 (PDF, nytt fönster)
  3. Grundskola 2008 (PDF, nytt fönster)
  4. Gymnasieskola 2008 (PDF, nytt fönster)
  5. Äldreomsorg 2008 (PDF, nytt fönster)
  6. Hälso- och sjukvård 2010 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!