28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Mer än tur i struktur - om effektivitet i kommuner

I rapporten granskar författarna, i expertgruppen Studier i Offentlig ekonomi (ESO), Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala effektiviteten i grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg.

En rapport om kommunal effektivitet

Det finns också material, med samma metod som används i rapporten, för att kunna göra en jämförelse av kommunens effektivitet med andra.

ESO rapport: Mer än tur i struktur – om kommunal effektivitet, 2016:6

Se en inspelning från seminariet då rapporten presenterades

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och samma välfärdstjänst -- äldreomsorg i glesbygd är till exempel ofta dyrare än i storstäder. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet. Frågor som diskuteras i rapporten:

  • Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
  • Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?
  • Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?

Lär av de bästa för högre kommunal effektivitet och jämför din kommuns effektivitet med andra

  • Med hjälp av samma metod som användes i ESO-rapporten (se ovan) har RKA tagit fram excelfiler där varje kommun kan jämföra sin egen effektivitet med andras.
  • Modellerna har vidareutvecklats jämfört med de i rapporten. Det finns en film för varje område som praktiskt visar hur du använder Excel dokumentet.

Introduktion till jämförelser av effektivitet

Sara Lundin, RKA, ger dig en kort introduktion om metoden (YouTube, nytt fönster)

Jämför kommunens effektivitet med andra inom Grundskola

Effektivitet Grundskola 2014-2017 (XLSX, nytt fönster)

Film om hur du använder ovan dokument grundskola (YouTube, nytt fönster)

Jämför kommunens effektivitet med andra inom Gymnasieskola

Effektivitet Gymnasieskola 2014-2017 (XLSX, nytt fönster) 

Film om hur du använder ovan dokument gymnasieskola (YouTube, nytt fönster)

Jämför kommunens effektivitet med andra inom Äldreomsorg

Effektivitet äldreomsorg 2014-2017 (XLSX, nytt fönster)

Film om hur du använder ovan dokument äldreomsorg (YouTube, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!