28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Mäta och planera för en välfungerande sjukvård

Skriften beskriver hur hälso- och sjukvårdens planering kan förbättras genom att ta fram och analysera data, hur planerna kan användas för styrning och hur resultatet av arbetet kan följas upp på olika nivåer.

Utmaningar i dagens hälso- och sjukvård

Strävandena efter en hälso- och sjukvård som kan möta patienternas behov och önskemål på ett bättre sätt pågår intensivt runt om i landet. Aktiv produktionsstyrning är ett verktyg som har uppmärksammats på senare år, bland annat i en nationell satsning samordnad av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Produktionsstyrning och resursperspektiv

Myndigheten för vårdanalys lyfte i en rapport publicerad i november 2013 fram brister i planering och bemanning som en av de centrala utmaningar vården behöver ta itu med. Med en aktiv produktionsstyrning kan resurserna användas på ett bättre sätt för att skapa god tillgänglighet och en effektiv vård för patienterna.

Utgångspunkten i skriften är Myrna Palmgrens kunskaper om och erfarenheter av produktionsstyrning i flera av landets landsting. Den del av avsnittet om nyckeltal för uppföljning som handlar om resursperspektivet bygger på ett arbete utfört av Fredrik Eklund från konsultföretaget NHG, på uppdrag av RKA. NHG har också bidragit med illustrationer i andra avsnitt.

Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!