28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Koll på hemtjänsten - handledning för analys av hemtjänstkostnader

Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst har ofta kommit upp till diskussion där det handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänkbara orsaker.

Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader och varför ser kostnaderna ut som de gör

Handledning: Koll på hemtjänsten (PDF, nytt fönster)

En presentation av Koll på hemtjänsten (PDF, nytt fönster)

En del av skillnaderna kan förklaras av vissa kvalitetsproblem i den underliggande statistiken över antalet brukare. Men skillnaderna kan också ha andra viktiga orsaker och det kan krävas en litet djupare analys av kostnader och verksamhet för att hitta dem.

Skriften är tänkt som en handledning för att stödja kommunerna i en sådan analys. Det vill säga vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader och varför ser kostnaderna i vår kommun ut som de gör?

Excelfil ”Analysunderlag”, välj din kommun

Du får direkt fram din kommuns resultat och en jämförelse med med medel, min och max för hela landet.

Analysunderlag 2016 (Excel, nytt fönster)

En presentation av Koll på hemtjänsten

Handledningen har tagits fram av en arbetsgrupp inom RKA och Sveriges
Kommuner och Regioner i samarbete med Borlänge, Eslövs, Gislaveds,
Grästorps, Heby, Hässleholms och Lindesbergs kommuner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!