28 maj 2020
Prenumerera på Publikationer

Publikationer inom jämställdhet

I samråd med RKA har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en arbetsgrupp med deltagare från ett tiotal kommuner valt en uppsättning nyckeltal för uppföljning av jämställd service till medborgarna.

Bilder på ett antal av RKA:s skrifter.

Att leverera jämställd service till invånarna, det vill säga likvärdig service oavsett kön, är en del av uppdraget i kommuner och landsting.

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner och regioner

Nyckeltalen omfattar en begränsad del av kommunernas verksamheter: socialtjänst, äldreomsorg, utbildning, samt fritid.

Avsikten med nyckeltalen är inte att åstadkomma en heltäckande kartläggning av kommunens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv, utan att lyfta fram nyckeltal som hjälper kommunen att se om kvinnor och män, flickor och pojkar får en jämställd service.

För regionernas verksamhet finns en samling indikatorer för jämställd hälsa och vård.

Användarstöd

Som ett stöd för användaren tillhandahålls också ett dokument med råd och kommentarer avseende analys av resultaten, och en enkel beskrivning av hur nyckeltalsrapporter kan tas fram i Kolada.

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner (PDF, nytt fönster)

Indikatorer för jämställd hälsa och vård (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!