10 oktober 2018
Prenumerera på Publikationer

Publikation inom hållbar utveckling

RKA har i samarbete med SKL och en referensgrupp med kommuner och landsting tagit fram ett urval av nyckeltal för jämförelser om hållbar utveckling.

Bilder på ett antal av RKA:s skrifter.

Nyckeltal för hållbar utveckling

Som ett stöd för användaren tillhandahålls också ett antal sidor med råd och kommentarer avseende analys av resultaten, och en enkel beskrivning av hur nyckeltalsrapporter kan tas fram i Kolada.

Vår förhoppning är att det urval vi gjort tillgängligt ska kunna fungera som utgångspunkt – eller ”startpaket” – för de som inte kommit så långt i sitt eget arbete med uppföljning inom området.

Nyckeltal för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (PDF, nytt fönster)
(uppdaterad version 2017-08-21)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!