28 mars 2017
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

RKA genomför webbsända Kolada-utbildningar under våren

Under våren 2017 genomför RKA fem stycken kostnadsfria webbutbildningar för kommuner och landsting. De handlar om Kolada och hur du använder databasen för dina jämförelser och analyser.

Om utbildningarna:

  • En timme långa
  • Kostnadsfria
  • Helt webbaserade och sänds via SKL Play
  • Helt öppna, ingen anmälan krävs
  • Har en chatt-funktion så du som deltagare kan ställa frågor under utbildningens gång
  • Sparas på SKL Play så att du kan titta när du vill efter aktuellt kursdatum

Så här gör du för att ta del av de webbsända utbildningarna

Aktuella teman, datum och tider

Fri sökning – kommun och landsting

Lär dig grunderna i hur du hittar bland nyckeltalen i Koladas Fria sökning och olika exportmöjligheter av tabeller och diagram.
Måndag 27 mars kl 15.00 – 16.00

Mitt Kolada - Spara dina egna val och skapa egna jämförelsegrupper

Lär dig använda Koladas möjligheter att spara egna urval och grupper.
Måndag 24 april kl 15.00 – 16.00

Analysera mera

Se underliggande komponenter, ändra färgsättning, boxanalys. Kolada-funktioner för den lite mer vana användaren.
Måndag 29 maj kl 15.00 – 16.00 

Filmer genomförda webbutbildningar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!