12 oktober 2017
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada, våren 2018

RKA genomför en 3-dagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan du genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

OBS! Ta med egen dator!

Upplägg, program

Inbjudan: Analysera resultatet med Kolada våren 2018 (PDF, nytt fönster)

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

30 januari: Resultat som avviker

 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2:

 • Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till
  relevanta mål för kommunen.
 • Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

6 mars: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3:

 • Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen.
 • Finns det några ”kommunala sanningar”?
 • Fastslå de viktigaste orsakerna.
 • Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

9 april: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!