2 maj 2018
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada

I höst genomför RKA en tredagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan du genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Praktisk information

Anmälan: Skicka mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

Aktuella datum: 4 september, 3 oktober och 19 november 2018 (utbildningen består av tre dagar)

Tid för varje tillfälle: 10.00–16.00, kaffe och smörgås serveras från 09.30

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm

Kostnad: 4 500 kr per person (inklusive kaffe och lunch alla tre dagar)

 • Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre.
 • Antal platser för kursen är max 20.
 • OBS! Ta med egen dator!

Upplägg, program

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Du arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Tillsammans kommer vi att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

4 september: Resultat som avviker

 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2:

 • Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen.
 • Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

3 oktober: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3:

 • Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen.
 • Finns det några ”kommunala sanningar”?
 • Fastslå de viktigaste orsakerna.
 • Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

19 november: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Kursledare

Maria Price kanslichef, Sara Lundin statistiker och Camilla Eriksson projektledare, RKA

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!