19 april 2018
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada

Vi genomför en tredagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen kan du genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Praktisk information

Anmälan: Skicka mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

Aktuella datum: 27/4, 17/5 och 11/6

Tid för varje tillfälle: 10.00–16.00, kaffe och smörgås serveras från 09.30

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Sstockholm

Kostnad: 4 500 kr per person (inklusive kaffe och lunch alla tre dagar)

Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Antal platser för kursen är max 20.

OBS! Ta med egen dator!

Upplägg, program

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Du arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Tillsammans kommer vi att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Den här gången kommer SKLs experter inom utbildningsområdet att finnas med vid tillfälle två och tre. Därför är detta ett ypperligt tillfälle för er som vill använda analysutbildningen för att fördjupa er inom skolans område.

27 april: Resultat som avviker FULLSATT

 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2:

 • Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen.
 • Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

17 maj: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3:

 • Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen.
 • Finns det några ”kommunala sanningar”?
 • Fastslå de viktigaste orsakerna.
 • Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

11 juni: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Kursledare

Maria Price kanslichef, Sara Lundi statistiker och Camilla Eriksson projektledare, RKA

Karin Hedin utredare och Stefan Melén konsult, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!