13 juni 2017
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada

Hösten 2017 genomför vi en 3-dagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska kunna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Anmälan, kostnad

Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Max 20 deltagare.

4 500 kr per person (inklusive kaffe och lunch alla tre dagar)

Gör din anmälan senast 8 september till: Camilla Eriksson, projektledare via e-post: camilla.eriksson@rka.nu

OBS! Ta med egen dator!

Upplägg, program

Inbjudan: Analysera resultatet med Kolada hösten 2017 (PDF, nytt fönster)

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

29 september 2017: Resultat som avviker

 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Avvikelseanalys och väsentlighetsanalys
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2:

 • Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen. Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.
 • Prioritera de avvikelser som är mest väsentliga och motivera varför.

1 november: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3:

 • Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen. Finns det några ”kommunala sanningar”?
 • Fastslå de viktigaste orsakerna.
 • Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

12 december 2017: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Vikten av ansvarsfördelning
 • Den röda tråden i styrprocessen
 • Framgångsfaktorer 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!