10 april 2015
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Aktuella kurstillfällen

  • Analysera resultatet med Kolada


    Hösten 2017 genomför vi en 3-dagars utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.
  • Vi fortsätter med de uppskattade webbutbildningarna i höst


    RKA genomför ytterligare fyra stycken webbutbildningar för kommuner och landsting under hösten. Utbildningarna handlar om Kolada och hur du använder databasen för dina jämförelser och analyser. Här får du information om aktuella teman, datum, tid och upplägg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!