13 augusti 2019
Prenumerera på Kolada

När data publiceras i Kolada

I Kolada finns det över 5 000 nyckeltal. Här kan du få information när ett specifikt nyckeltal kommer att publiceras och vilket år som då avses.

Data för kommuner - se en schematisk tidslinje 2019 (PDF, nytt fönster)

Publiceringskalender

I Koladas publiceringskalendern hittar du information om när data för olika nyckeltal publiceras. Datum avser publiceringstillfällen under innevarande år.

Saknar du data som borde ha publicerats, hör av dig till till oss för mer information.

Publiceringskalender, Kolada

Se en kort instruktion i hur du söker i Koladas Publiceringskalender

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!