31 mars 2020
Prenumerera på Kolada

När data publiceras i Kolada

I Kolada finns det över 5000 nyckeltal. För att se när ett nyckeltal publiceras går du in i Koladas fri sökning och söker fram nyckeltalet du vill veta när det publiceras.

När nyckeltalet visas i din tabell i Koladas fri sökning pekar du på det och i informationsrutan som dyker upp hittar du information om publicering.

Verktyget Fri sökning i Kolada

Så här gör du

I RKA:s instruktionsfilmer om fri sökning kan du ta del av hur du söker fram ditt nyckeltal (del 1) samt för att se hur du får fram information om ditt nyckeltal (del 4).

Webbutbildningar om fri sökning i Kolada del 1 - 6

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!