10 april 2019
Prenumerera på Kolada

Öppna Jämförelser, jämställdhet

Magnus Jacobson, SKL, och Maria Price, RKA, presenterar senaste uppdateringen av Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet. De visar också hur du hittar statistiken i Kolada.

Filmens innehåll

I filmen får du veta mer om:

  • vad är ÖJ jämställdhet
  • hur har beräkningarna av könskvoterna gjorts

Vidare får du veta hur du gör för att:

  • hitta statistiken i Koladas Jämförare
  • göra en enkel jämförelser med andra
  • se utvecklingen över tid...

Arbeta direkt med ÖJ Jämställdhet i Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!