28 maj 2020
Prenumerera på Kolada

Öppna Jämförelser, grundskola

RKA tillsammans med SKR har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom grundskola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Här får du en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Materialet innehåller följande:

  • Introduktion till Öppna jämförelser grundskola och Kolada
  • Så hittar du din kommuns resultat
  • Så gör du jämförelser av kommuners och skolenheters resultat
  • Andra funktioner

Öppna jämförelser Grundskola, SKR

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!