5 april 2019
Prenumerera på Kolada

Öppna Jämförelser, skola

RKA tillsammans med SKL har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom skola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Grundskola

Här får du en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå. Materialet innehåller följande:

  • Introduktion till Öppna jämförelser grundskola och Kolada
  • Så hittar du din kommuns resultat
  • Så gör du jämförelser av kommuners och skolenheters resultat
  • Andra funktioner

Öppna jämförelser - Grundskola, SKL

Gymnasieskola

  • Introduktion så hittar du statistik i Kolada
  • Grundläggande funktioner i Jämföraren
  • Avancerade funktioner i Jämföraren

Öppna jämförelser - Gymnasieskola, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!