15 mars 2019
Prenumerera på Kolada

Öppna jämförelser, folkhälsa

RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får också lyssna på en introduktion till rapporten.

Introduktion Öppna jämförelser folkhälsa

Elisabeth Skoog Garås, handläggare på SKL, ger dig först en kort introduktion till rapporten Öppna jämförelser folkhälsa.

Hitta Öppna jämförelser folkhälsa i Kolada

I filmen får du veta mer om;

  • Hur du tar fram jämförelsediagram, tidsserier och könsuppdelad statistik.
  • Du får också veta hur du byter jämförelsegrupp, till exempelsom att hitta andra kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!