17 juni 2019
Prenumerera på Kolada

Nyckeltal inom integrationsområdet

Vi berättar hur du hittar nyckeltalssamlingen som belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att jämföra kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Materialet är indelat inom sex områden. Vidare får du veta vilka relevanta jämförelser dfu kan göra i Kolada.

Statistiken är indelad i sex områden

  1. Asyl- och flyktingmottagande,
  2. svenskundervisning för invandrare (sfi),
  3. arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända,
  4. etablering i arbete och studier,
  5. demografi och bostäder,
  6. representation av utrikes födda.

Filmens innehåll

I filmen går vi igenom följande:

  • Hur du hittar nyckeltalssamlingen i Jämföraren
  • Vilka relevanta jämförelser du kan göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!