30 september 2019
Prenumerera på Kolada

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK beskriver kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner ur ett övergripande perspektiv.

Hitta din kommuns resultat för KKiK i Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!