23 januari 2018
Prenumerera på Kolada

Så här gör du för att hitta statistik i Kolada

RKA har gjort filmer som visar hur du hittar statistik inom olika områden i i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

  • Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK


    Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.
  • Öppna jämförelser för skola


    RKA tillsammans med SKL har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom skola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!