3 september 2018
Prenumerera på Kolada

Så här gör du för att hitta statistik i Kolada

RKA har gjort filmer som visar hur du hittar statistik inom olika områden i i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

 • Nyckeltal om näringsliv


  Filmen visar hur du i Kolada hittar nyckeltal som beskriver företagens bedömning av kommunerna, Svenskt Näringslivs företagsranking samt nyckeltal om kommunens invånare så som inpendling med mera.
 • Befolkningsnyckeltal


  I filmen vägleder vi dig så att du hittar befolkningsnyckeltal för din kommun via Jämföraren och via Fri sökning i Kolada. Vi visar också dig hur du hittar olika åldersklasser, hur utvecklingen ser ut historiskt och även hur du hittar befolkningsframskrivningar för din kommun.
 • Nyckeltal om revision inom kommuner och landsting


  Filmen går igenom praktiskt hur du hittar nyckeltal om kommunal revision i Kolada, för kommuner och landsting, men också hur du kan göra relevanta jämförelser. Både kostnader och data från SKL:s databas Ansvarsprövningsbanken finns i Kolada.
 • Årets resultat från räkenskapssammandrag, kommuner


  Balans- och resultaträkningen innehåller centrala nyckeltal i kommunernas kostnadsredovisning. I Kolada finns goda möjligheter att på ett lätt sätt hitta nyckeltalen och jämföra dessa med andra kommuner, för det aktuella året och även över tid.
 • Nyckeltal inom integrationsområdet


  Vi berättar hur du hittar nyckeltalssamlingen som belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att jämföra kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Materialet är indelat inom sex områden. Vidare får du veta vilka relevanta jämförelser dfu kan göra i Kolada.
 • Öppna Jämförelser Jämställdhet


  Magnus Jacobson, SKL, och Maria Price, RKA, presenterar senaste uppdateringen av Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet. De visar också hur du hittar statistiken i Kolada.
 • Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK


  Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.
 • Öppna Jämförelser för skola


  RKA tillsammans med SKL har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom skola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!