30 september 2019
Prenumerera på Kolada

Så här gör du för att hitta statistik i Kolada

RKA har gjort filmer som visar hur du hittar statistik inom olika områden i i databasen Kolada.

 • Befolkningsnyckeltal
  I filmen vägleder vi dig så att du hittar befolkningsnyckeltal för din kommun via Jämföraren och via Fri sökning i Kolada. Vi visar också dig hur du hittar olika åldersklasser, hur utvecklingen ser ut historiskt och även hur du hittar befolkningsframskrivningar för din kommun.
 • Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
  Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.
 • Nyckeltal inom integrationsområdet
  Vi berättar hur du hittar nyckeltalssamlingen som belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att jämföra kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Materialet är indelat inom sex områden. Vidare får du veta vilka relevanta jämförelser dfu kan göra i Kolada.
 • Nyckeltal om näringsliv
  Filmen visar hur du i Kolada hittar nyckeltal som beskriver företagens bedömning av kommunerna, Svenskt Näringslivs företagsranking samt nyckeltal om kommunens invånare så som inpendling med mera.
 • Årets resultat från räkenskapssammandrag, kommuner
  Balans- och resultaträkningen innehåller centrala nyckeltal i kommunernas kostnadsredovisning. I Kolada finns goda möjligheter att på ett lätt sätt hitta nyckeltalen och jämföra dessa med andra kommuner, för det aktuella året och även över tid.
 • Öppna jämförelser, folkhälsa
  RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får också lyssna på en introduktion till rapporten.
 • Öppna Jämförelser, jämställdhet
  Magnus Jacobson, SKR, och Maria Price, RKA, presenterar senaste uppdateringen av Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet. De visar också hur du hittar statistiken i Kolada.
 • Öppna Jämförelser, skola
  RKA tillsammans med SKR har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom skola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!