24 april 2020
Prenumerera på Kolada

Så här gör du för att hitta statistik Kolada

RKA har gjort filmer kring hur du hittar statistik inom olika områden i databasen Kolada. De visar dig vilka nyckeltal som finns att tillgå för olika verksamheter i kommuner och regioner. Du får praktiskt lära dig hur du går till väga för att hitta och använda nyckeltalen.

 • Hitta nyckeltal och resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  RKA sammanställer all statistik årligen för projektet Kommunens Kvalitet i Korthet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En instruktionsfilm visar hur du får fram resultaten och kan göra jämförelser.
 • Hitta nyckeltal om näringsliv
  I filmen visar RKA dig hur du använder funktionerna i jämföraren i Kolada med fokus på näringslivsrelaterade nyckeltal.
 • Hitta nyckeltal om äldreomsorg
  I filmen visar RKA dig hur du hittar nyckeltal för äldreomsorg i databasen Koladas Jämförare.
 • Nyckeltal inom mänskliga rättigheter
  I filmen visar RKA dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Koladas verktyg Jämföraren.
 • Nyckeltal om tandvård
  I filmen visar RKA dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att hitta nyckeltal om tandvård inom regioner.
 • Öppna jämförelser inom området detaljplan
  I Öppna jämförelser inom området detaljplan har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställt kommunernas uppgifter om bland annat antal bostäder som beviljats bygglov och mediantid från planuppdrag till antagande. 
 • Öppna jämförelser, folkhälsa
  RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får också lyssna på en introduktion till rapporten.
 • Öppna Jämförelser, grundskola
  RKA tillsammans med SKR har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom grundskola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!