23 januari 2018
Prenumerera på Kolada

Så här gör du för att hitta statistik i Kolada

RKA har gjort filmer som visar hur du hittar statistik inom olika områden i i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

 • Årets resulta från räkenskaps-sammandrag för kommuner


  Balans- och resultaträkningen innehåller centrala nyckeltal i kommunernas kostnadsredovisning. I Kolada finns goda möjligheter att på ett lätt sätt hitta nyckeltalen och jämföra dessa med andra kommuner, för det aktuella året och även över tid.
 • Nyckeltal inom integrationsområdet


  Vi berättar hur du hittar nyckeltalssamlingen som belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att jämföra kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Materialet är indelat inom sex områden. Vidare får du veta vilka relevanta jämförelser dfu kan göra i Kolada.
 • Öppna Jämförelser Jämställdhet


  Magnus Jacobson, SKL, och Maria Price, RKA, presenterar senaste uppdateringen av Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet. De visar också hur du hittar statistiken i Kolada.
 • Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK


  Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.
 • Öppna Jämförelser för skola


  RKA tillsammans med SKL har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom skola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!