24 april 2020
Prenumerera på Kolada

Det här är Kolada 

Det finns cirka 5 000 nyckeltal i Kolada som ger kommuner och regioner stöd för analyser och jämförelser. Kolada förvaltas och utvecklas av RKA för att främja jämförelser och analyser.

Det här kan du hitta och göra i Kolada

Kolada har en egen webbplats: www.kolada.se

 • Det finns nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och regioner i Kolada
 • Nyckeltalen bygger i första hand på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Men de flesta kommuner och regioner gör också en frivillig redovisning av kvalitet inom olika verksamheter i Koladas inmatningsfunktion.
 • Genom databasen finns möjlighet att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och regioner inom Sveriges viktigaste välfärdsområden.
 • Databasen innehåller också ett stort antal utvecklingsnyckeltal, det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som myndigheter, RKA eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver och utvecklar:
  Ett exempel är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Exempel på områden för nyckeltal

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Agenda 2030
 • Barn och utbildning
 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Hållbar utveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg, IFO
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Mänskliga rättigheter
 • Näringsliv
 • Omsorg: -äldre- och funktionshindrade
 • Personal
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Tandvård

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!