3 september 2018
Prenumerera på Kolada

Det här är Kolada 

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada ger dig stöd för analyser och jämförelser. Kolada förvaltas och utvecklas av RKA för att främja jämförelser och analyser.

Filmen innehåller en kort introduktion om den verksamhet Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, driver, samt information om databsen Kolada.

Det här kan du hitta och göra i Kolada

Kolada har en egen webbplats - www.kolada.se

 • Det finns cirka 5000 nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och landsting i Kolada
 • Nyckeltalen bygger i första hand på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Men de flesta kommuner och landsting gör också en frivillig redovisning av kvalitet inom olika verksamheter i Koladas inmatningsfunktion.
 • Genom databasen finns möjlighet att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och landsting inom Sveriges viktigaste välfärdsområden.
 • Databasen innehåller också ett stort antal utvecklingsnyckeltal, det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som myndigheter, RKA eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver och utvecklar:
  Ett exempel är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Områden för nyckeltal

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Barn och utbildning
 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Hållbar utveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg, IFO
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Mänskliga rättigheter
 • Omsorg: -äldre- och funktionshindrade
 • Personal
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Tandvård

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!