3 maj 2017
Prenumerera på Kolada

Det här är Kolada 

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada ger dig stöd för analyser och jämförelser. Kolada förvaltas och utvecklas av RKA för att främja jämförelser och analyser.

Illustration om Kolada.

Det här finns i Kolada

  • Det finns cirka 3500 nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och landsting i Kolada
  • Nyckeltalen bygger i första hand på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Men de flesta kommuner och landsting gör också en frivillig redovisning av kvalitet inom olika verksamheter i Koladas inmatningsfunktion.
  • Genom databasen finns möjlighet att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och landsting inom Sveriges viktigaste välfärdsområden.
  • Databasen innehåller också ett stort antal utvecklingsnyckeltal, det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som myndigheter, RKA eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver och utvecklar.
    Ett exempel på projekt är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
  • Kolada har en egen webbplats - www.kolada.se

Områden där det finns nyckeltal

Arbetsmarknadsåtgärder

Individ- och familjeomsorg, IFO

Barn och utbildning

Jämställdhet

Befolkning

Kultur och fritid

Ekonomi

Omsorg: äldre- och funktionshindrade

Hållbar utveckling

Personal

Hälso- och sjukvård

Regional utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!