5 september 2019
Prenumerera på Analys

Följ upp och utvärdera Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

RKA och Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

HME riktar in sig på tre områden

För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på tre områden. RKA erbjuder publicering i Kolada av HME inom tre delindex:

  1. motivation
  2. ledarskap
  3. styrning

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommuner - Kolada

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i landsting - Kolada

Nio frågor i HME-enkäten

Kommuner och landsting erbjuds att kostnadsfritt använda de nio gemensamma enkätfrågorna i HME-enkäten, för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Genomförandet ansvarar den enskilda kommunen eller landstinget för.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting

Skrift: HME, modell och användaranvisningar (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!