23 maj 2019
Prenumerera på Analys

Kostnadsnyckeltal

Kostnader bör mätas på olika sätt, beroende på vad som är syftet med mätningen. Du får här stöd i att förstå vissa begrepp och få förklaringar kring beräkningar av olika kostnader. Du får också veta hur du jämför dina nyckeltal med liknande kommuner.

Jämför med liknande kommuner

Vid analys av kostnader så kan det vara intressant att jämföra sig med liknande kommuner och landsting. I RKA:s verktyg Liknande kommuner och landsting beräknar vi vilka som är mest lika strukturellt bland annat med hjälp av nyckeltal såsom referenskostnad och befolkningens storlek.

Liknande kommuner, samtliga områden (EXCEL, nytt fönster)

Kostnadsbegrepp

I dokumentet beskrivs och förklaras beräkning och användning av nettokostnad, kostnad, och produktionskostnad.

Kostnadsbegrepp i den officiella statistiken om kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Lär dig mer om kostnadsnyckeltal

I filmen går vi igenom olika kostnadsnyckeltal, var du hittar dem i Kolada och vilka som lämpar sig för jämförelser. Utbildningen är för både kommuner och landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!