18 september 2020
Prenumerera på Analys

Koll på äldreomsorgen - få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen

Koll på äldreomsorgen är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och RKA har arbetat fram tillsammans, som syftar till att hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.

  • Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Excel dokumentet.
  • Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig eller ta med till exempelvis ledningsgruppen.
  • Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Koll på äldreomsorgen (version 1,27) (Excel, nytt fönster)

Arbeta så här i Excel dokumentet

  1. Ladda ner filen,
  2. välj din kommun,
  3. och rör dig mellan flikarna.

Vägledning till verktyget Koll på äldreomsorgen

RKA och SKR har tillsammans tagit fram ett verktyg som ska stötta kommunerna i analysen av kostnaderna inom äldreomsorgen. I filmen får du veta:

  • kort om varför verktyget Koll på äldreomsorgen har utvecklats,
  • hur du hittar verktyget och kommer igång med ditt arbete,
  • hur du kan använda verktyget i ditt analysarbete och ta del av konkreta exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!