12 november 2018
Prenumerera på Analys

Få koll på äldreomsorgens kostnader - Koll på äldreomsorgen

Koll på äldreomsorgen är ett verktyg som SKL och RKA har arbetat fram tillsammans, som syftar till att hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.

  • Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Excel dokumentet.
  • Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig eller ta med till exempelvis ledningsgruppen.
  • Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKL.

Koll på äldreomsorgen (EXCEL, nytt fönster)

Arbeta så här i Excel dokumentet

  1. Ladda ner filen,
  2. välj din kommun,
  3. och rör dig mellan flikarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!