14 januari 2020
Prenumerera på Analys

Avvikelseanalys

När avvikelser – oönskade eller oväntade resultat – noteras, är det angeläget att ta nästa steg och genomföra en avvikelseanalys. Avvikelsen kan synas i relation till uppsatta mål eller i jämförelse med andra kommuner eller regioner.

Ett stapeldiagram.

Med avvikelseanalys menar vi ett försök att förstå de avvikelser från målen som mätresultat och annan kunskap indikerar. Avvikelseanalysen bör utgå från de mål och nyckeltal som har prioriterats i väsentlighetsanalysen. I praktiken utgår den ofta från andra resultat som finns i och för en verksamhet. Det kan vara Öppna jämförelser, Äldreguiden, Räkenskaps-sammandraget, Kommunens Kvalitet i Korthet med flera.

I Kolada görs jämförelser för att öka kunskapen om resultatet och ge underlag för förståelse. Ofta krävs kompletterande data. Den professionelles kunskaper om och känsla för verksamheten och dess förutsättningar är nödvändiga för förståelse av orsaker till avvikelsen. Först när man förstår avvikelsen och dess orsaker kan åtgärder föreslås och vidtas.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!