10 oktober 2018
Prenumerera på Analys

Analys och uppföljning

För att utveckla och förbättra verksamheter behövs analys och uppföljning. RKA ser väsentlighetsanalys och avvikelseanalys som viktiga delar av en fungerande målstyrning och resultatstyrning. 

RKA beskriver två olika analysprocesser

En illustration över uppföljningens tre olika faser.

Väsentlighetsanalysen sker inom Planeringsfasen. Syftet med väsentlighetsanalysen är att identifiera verksamhetens uppdrag, dess högst prioriterade mål och att koppla nyckeltal för uppföljning till dessa.

Avvikelseanalysen sker inom fasen Uppföljning och analys. Då analyseras resultatet och orsaker söks till avvikelser. Detta är nödvändigt för att vidta rätt åtgärder.

Jämför nyckeltal i Kolada

Jämförelser är en viktig del av analysarbetet. I kommun-och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet inom olika verksamheter för kommuner.

Jämför nyckeltal i Kolada

Jämföraren - hjälper dig att göra enklare jämförelser

RKA har lanserat en ny funktion för enklare jämförelser i Kolada.

Jämföraren i Kolada

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!