20 oktober 2020
Prenumerera på Analys

Att arbeta med analys

RKA ser bland annat väsentlighetsanalys och avvikelseanalys som viktiga delar av en fungerande mål- och resultatstyrning. 

Väsentlighetsanalysen sker i planeringsfasen

Väsentlighetsanalysen sker inom den så kallade planeringsfasen där du beskriver uppdraget, sätter mål, gör en resursfördelning och en handlingsplan.

Syftet med väsentlighetsanalysen är att identifiera verksamhetens uppdrag, dess högst prioriterade mål och att koppla nyckeltal för uppföljning till dessa.

Avvikelseanalysen sker i fasen uppföljning och analys

Då samlar du ihop information, analyserar resultatet och söker orsaker kring eventuella avvikelser. Detta är nödvändigt för att vidta rätt åtgärder.

Jämföraren hjälper dig att göra jämförelser

RKA har utvecklat verktyget Jämföraren för enklare jämförelser i databasen Kolada. Jämförelser är en viktig del av analysarbetet. I databasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet inom olika verksamheter för kommuner och regioner.

Med verktyget Jämföraren i Kolada kan du jämföra nyckeltal

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!