21 oktober 2020
Prenumerera på Analys

Analys

För att utveckla och förbättra verksamheter behövs analys och uppföljning. RKA erbjuder analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

Styrsnurra för förbättring och utveckling

Styrsnurran beskriver de olika delarna planera, följa upp och åtgärda. Varje steg innehåller olika aktiviteter som påverkar och ger stöd till varandra.

Planera

I Planeringsfasen tydliggör politiken i organisationen vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier.

Följa upp och analysera

I fasen Uppföljning och analys fångas upp avvikelser, både positiva och negativa och bakomliggande orsaker analyseras och synliggörs.

Åtgärda

I fasen Åtgärder presenteras och beslutas förslag till åtgärder. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i organisationens verksamhet. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.

Stöd för uppföljning och analys

RKA erbjuder stöd med analys och uppföljning till kommuner och regioner där vi arbetar med styrsnurrans andra del i fem olika steg:

  1. Samla ihop information,
  2. fokusera,
  3. sök orsaker,
  4. dra slutsatser, och
  5. förslag till åtgärder.
Förklaringsmodell så kallad styrsnurra som illustration.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!