30 september 2019

Webbsändning, lansering nyckeltal, för Agenda 2030

RKA lanserade 25 mars 2019 urvalet av nyckeltal för Agenda 2030 som ska stödja kommuner och regioners lokala arbete. Du kan se webbsändningen i efterhand.

Maria Price, kanlichef, och Camilla Eriksson, projektledare vid RKA berättar om nyckeltalsurvalet för Agenda 2030 som är publicerat i databasen Kolada

  • Maria berättar om RKS:s uppdrag att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.
  • Maria och Camilla visar dig nyckeltalen i verktyget Jämföraren i Kolada, samt
  • hur du söker fram dem för kommuner och regioner.

De berättar också för dig om själva nyckeltalen och varför just dessa är ett urval.

Se endast avsnittet om RKA:s uppdrag

Sändingen är 15 minuter och 40 sekunder lång.

Se endast avsnittet om nyckeltalen för Agenda 2030

Sändingen 43 minuter och 21 sekunder lång.

Se hela webbsändningen

Sändningen är 60 minuter lång.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!