RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och landsting. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

 • 2018-11-30

  Nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 

  Nu har det gått några månader sedan regeringen presenterade sin handlingsplan och RKA fick uppdraget att ta fram nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Maria Price berät...
 • 2018-08-24

  Koll på äldreomsorgen - ett nytt analysverktyg

  RKA tillsammans med SKL har arbetat fram ett nytt verktyg som kan hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.

Aktuella kurstillfällenSe fler

 • Användning och analys av Öppna jämförelser folkhälsa

  SKL och RKA genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer i Öppna jämförelser folkhälsa. Du kommer att arbeta praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Analysera skolresultaten med Kolada, hösten 2019

  RKA och SKL genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada. Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras, samt arbetar praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.