RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

Aktuella kurstillfällenSe fler

  • Få koll på äldreomsorgen i din kommun, Göteborg

    SKL tillsammans med RKA arrangerar utbildningen Koll på äldreomsorgen den 14 juni 2019. Vid utbildningen kommer du att använda verktyget Koll på äldreomsorgen. Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa dig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan.
  • Analysera skolresultaten med Kolada, hösten 2019

    RKA och SKL genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada. Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras, samt arbetar praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.