RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

Aktuella kurstillfällenSe fler

  • Nyckeltal för effektivitet i Kolada, webbseminarium

    RKA arrangerar ett webbseminarium då vi visar nyckeltal för effektivitet i Kolada. Vi kommer att berätta om vårt uppdrag men huvuddelen handlar om hur du hittar nyckeltalen i Kolada samt hur du kan ha nytta av nyckeltalen i ditt analys- och jämförelsearbete.
  • Kolada – fortsättningskurs i Fri sökning, webbutbildning

    I utbildningen är Koladas fria sökning och analys i fokus. Du som deltagare får träna på att bygga egna tabeller och visualiseringar. Du får vägledning som syftar till att ge dig bättre struktur i analysarbetet.