RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

 • Logga för de Globala målen för 2030 2019-02-26

  Lansering av nyckeltal Agenda 2030, seminarium och webbs...

  Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet av Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med lanseringen bjuder RKA in till lunchsemi...
 • 2018-11-30

  Nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 

  Nu har det gått några månader sedan regeringen presenterade sin handlingsplan och RKA fick uppdraget att ta fram nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Maria Price berät...

Aktuella kurstillfällenSe fler

 • Loggga Agenda 2030 globala mål.

  Analysera Agenda 2030 med Kolada

  RKA arrangerar en kostnadsfri utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat inom Agenda 2030, med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Du lär dig att använda Kolada med fokus på nyckeltalen inom Agenda 2030.
 • Användning och analys av Öppna jämförelser folkhälsa

  SKL och RKA genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer i Öppna jämförelser folkhälsa. Du kommer att arbeta praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.